Aby umożliwić połączenie serwisu z Twoim komputerem, pobierz aplikację.

Pomoc zdlalnaAnyDesk nie wymaga instalacji ani uprawnień administratora.

Wystarczy uruchomić pobrany plik, podać adres komputera a później zaakceptować przychodzące połączenie serwisu.